Tầm nhìn
Sở VHTTDL Vĩnh Phúc báo cáo công tác quản lý di sản 6 tháng đầu năm 2022
15:39, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Sáu tháng đầu năm 2022, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, các lĩnh vực do ngành quản lý đạt được những kết quả nổi bật. chi tiết..

Cần cơ chế đồng bộ trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
09:53, 06 Tháng Sáu 2022

Hiện trạng nhiều di tích, di sản tại các địa phương đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi việc trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí từ ngân sách hạn chế, đã được đề cập tại diễn đàn Quốc hội cuối tuần qua. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, TP Hà Nội
09:49, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1909/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16:29, 02 Tháng Sáu 2022

(DSX) - UBND Tỉnh Đắk Lắk dã có Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tuyên Quang: Tập trung triển khai Dự án bảo quản, tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
16:07, 01 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025
17:08, 31 Tháng Năm 2022

(DSX) - UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản VHPVT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..

Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15:07, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại phế tích Tháp Châu Thành
15:05, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/8/2022, theo Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Bảo tàng tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ lần thứ 3 tại phế tích Tháp Châu Thành thuộc khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. chi tiết..