Tầm nhìn
Bắc Giang: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ di tích tu bổ năm 2022
15:32, 18 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa tháng 8/2022. chi tiết..

An Giang báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 6/2022
16:50, 15 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Bảo tàng tỉnh An Giang đã tổ chức Tọa đàm “Giá trị văn hóa, lịch sử di tích miếu Bà Chúa xứ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn” vào ngày 10/6/2022 tại huyện Thoại Sơn nhằm xác định giá trị lịch sử, văn hóa xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. chi tiết..

Bạc Liêu công nhận Di tích lịch sử Nọc Nạng là điểm du lịch
23:02, 14 Tháng Bảy 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch đối với Di tích lịch sử Nọc Nạng. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
16:48, 12 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết..

Sơn La: Tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh
15:46, 11 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. chi tiết..

Lai Châu: Đặt mục tiêu có 70% di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo đến năm 2030
15:34, 07 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có các nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản. chi tiết..

Sẽ hỗ trợ để tiếp tục tu bổ, tôn tạo di tích Ngục Đăk Glei
15:49, 05 Tháng Bảy 2022

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum với cử tri xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum) mới đây. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2022
15:46, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 251 câu lạc bộ, với hơn 3.057 thành viên tham gia. Đã tổ chức 31 lớp tập huấn về Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp từ tỉnh đến cơ sở và tại các khu, điểm du lịch thu hút trên 1.500 học viên tham gia. chi tiết..