Ứng dụng
Chi trả dịch vụ môi trường: Tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học
06:25, 28 Tháng Ba 2012

Chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học (ĐDSH) là một hướng tiếp cận mới, được coi là một cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và xóa đói, giảm nghèo. chi tiết..

Tiết kiệm năng lượng, quản lý môi trường nhờ CNTT
05:47, 27 Tháng Ba 2012

Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng và Quản lý môi trường: Thử nghiệm và Kinh nghiệm từ Nhật Bản” đã diễn ra Sáng 26/3 tại Hà Nội. chi tiết..