Ứng dụng
Lạng Sơn: Xây dựng hệ thống thông tin ngành di sản văn hóa, ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tàng, tu bổ phục hồi di tích
14:53, 15 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. chi tiết..

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa
15:01, 14 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..

Sơn La: Triển khai thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030
08:25, 01 Tháng Ba 2023

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. chi tiết..

Triển khai kế hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15:46, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 3, lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Phú Thọ: Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030
08:16, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 – 2030. chi tiết..

Bảo tồn tối đa các cấu kiện cổ trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Linh
11:06, 26 Tháng Hai 2023

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hải Dương thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khánh Linh, thuộc xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ. chi tiết..

Đánh giá công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
16:37, 09 Tháng Mười Một 2022

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" (giai đoạn 2017-2022). chi tiết..

Số hóa di tích ở ATK Định Hóa: Cầu nối tương lai
09:41, 08 Tháng Mười Một 2022

Ngày nay, số hóa di tích không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm của du khách trên môi trường mạng mà còn đáp ứng xu thế tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Xác định rõ điều này, thời gian qua, công tác số hóa di tích đang được đẩy mạnh tại huyện Định Hóa - một trong những địa phương có số lượng di tích lịch sử, văn hóa lớn nhất trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

...