Cộng đồng
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
10:40, 30 Tháng Tư 2020

(DSX)- Cục Di sản văn hóa đã có Văn bản số 271/DSVH-DT gửi các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; Các Ban quản lý di tích - danh lam thắng cảnh; Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. chi tiết..

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16:39, 29 Tháng Tư 2020

(DSX) - Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, tiêu chí hàng đầu được BQL các di tích, BTC lễ hội và chính quyền địa phương đẩy mạnh năm nay là tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc mọi khuyến cáo, chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về các giải pháp phòng chống dịch cũng như các quy định pháp luật liên quan. chi tiết..

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ
14:43, 27 Tháng Tư 2020

(DSX) - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1.5; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ tại di tích cách mạng Nhà và Hầm D67. chi tiết..

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tốt đẹp cho nhân dân
11:00, 26 Tháng Tư 2020

(DSX)- Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (Chỉ thị 41) đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong trong công tác lãnh đạo, định hướng cho các cấp chính quyền triển khai hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. chi tiết..

Nam Định: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp
09:15, 24 Tháng Tư 2020

(DSX) - Trong những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh người có công với dân, với nước, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. chi tiết..

Hưng Yên: Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020
14:46, 13 Tháng Tư 2020

(DSX)- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020. chi tiết..

Hà Nội: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, huyện Đông Anh
16:06, 08 Tháng Tư 2020

(DSX) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Đông Anh thực hiện đúng quy định pháp luật, Thành phố và những lưu ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, huyện Đông Anh. chi tiết..

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa
15:29, 08 Tháng Tư 2020

(DSX)- Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ đó góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản. chi tiết..