Tầm nhìn
Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về di sản văn hóa
17:07, 10 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa chi tiết..

Bình Thuận: Những kết quả ghi nhận trong việc triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa
16:03, 10 Tháng Mười Một 2021

(DSX) – Luật Di sản văn hóa ra đời năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên đại bàn tỉnh Bình Thuận luôn được quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. chi tiết..

Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
09:35, 10 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 9/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. chi tiết..

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ Di tích Gò Tháp
17:03, 08 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. chi tiết..

Đồng Nai bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
16:49, 08 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Sau khi Luật Di sản văn hoá có hiệu lực, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương. chi tiết..

Lạng Sơn: Bảo tồn phát huy giá trị của di sản gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
10:08, 08 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao phục vụ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. chi tiết..

Quảng Nam: Đầu tư tôn tạo di tích Cây Thông Một và di tích Đồng Trại
15:49, 06 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - Ngày 04/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tôn tạo Di tích Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (phường Tân An, thành phố Hội An) và Dự án nâng cấp, tôn tạo khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. chi tiết..

Đắk Nông đề nghị cấp phép khai quật địa điểm khảo cổ Quảng Hà
10:54, 06 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - Sở VHTTDL Đắk Nông đã có Công văn số 1367/SVHTTDL-BT ngày 04/11 gửi Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) về việc đề nghị cấp phép khai quật địa điểm khảo cổ Quảng Hà (thuộc thôn Quảng Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). chi tiết..