Tầm nhìn
Nâng năng lực quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn
03:45, 13 Tháng Tư 2012

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án thành phần, thuộc đề án “Hiện đại hóa công nghệ dự báo và quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010-2012” và các dự án, đề án khác, nhằm nâng cao năng lực quan trắc, dự báo phục vụ khí tượng thủy văn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. chi tiết..

Việt nam phát huy vai trò đầu mối quốc gia hợp tác ASEAN về môi trường.
07:02, 11 Tháng Tư 2012

ASOEN Việt Nam đã phát huy được vai trò đầu mối quốc gia hợp tác ASEAN về môi trường và đạt được nhiều kết quả nổi bật sau 1 năm hoạt động chi tiết..

Thiếu cán bộ ngành khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
04:16, 11 Tháng Tư 2012

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang có sự mất cân đối trong cơ cấu nhân lực của ngành. Trong khi nhân lực quản lý đất đai chiếm 52,2% thì nhân lực phục vụ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chỉ chiếm 1%. chi tiết..

Cần văn bản hướng dẫn chi tiết việc xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất.
05:35, 10 Tháng Tư 2012

Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV tồn lưu tại Việt Nam” do Bộ TN&MT thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vẫn phát sinh nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn riêng biệt và chi tiết. chi tiết..

Duyệt chương trình quốc gia nước sạch nông thôn
09:58, 09 Tháng Tư 2012

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. chi tiết..

Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về luật Biển
09:26, 09 Tháng Tư 2012

Trong chương trình phiên họp bắt đầu từ ngày mai, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án luật Biển Việt Nam. chi tiết..

Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
09:14, 09 Tháng Tư 2012

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. chi tiết..

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don
10:40, 08 Tháng Tư 2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định số 672/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt: “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 - 2020”. chi tiết..