Tầm nhìn
Sơn La: Chú trọng triển khai các chương trình bảo tồn di sản văn hóa
11:11, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Đâu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong thời gian tới. chi tiết..

Tuyên Quang: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
10:34, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2027. chi tiết..

Tăng cường quản lý hoạt động tu bổ di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội
10:32, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Thành phố Hà Nội hiện có 1.160 di tích quốc gia, hàng nghìn di tích đã được kiểm kê, xếp hạng các cấp. Ngày 08/4/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND trong đó, giai đoạn 2022-2025 dự kiến sẽ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi trên 500 di tích. Đây là nỗ lực lớn của thành phố Hà Nội nhằm chống xuống cấp và tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ giá trị hệ thống di tích trên địa bàn toàn thành phố. chi tiết..

Điện Biên: Gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch
16:01, 28 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Lạng Sơn: Triển khai nhiều hoạt động, giải pháp tích cực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
15:29, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được UBND tỉnh nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Tiếp tục tuyên truyền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An
11:20, 24 Tháng Mười 2022

(DSX)- Trong tháng 10/2022, công tác quản lý quy hoạch, quản lý Dự án; môi trường du lịch; bảo tồn, phát huy giá trị di sản Quần thể danh thắng Tràng An đã được Sở Du lịch tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt theo công tác kế hoạch đề ra. chi tiết..

Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
10:25, 24 Tháng Mười 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. chi tiết..

Điện Biên: Triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái”
09:59, 20 Tháng Mười 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái” đã được UNESCO ghi danh, giai đoạn 2022-2027. chi tiết..