Tầm nhìn
Gìn giữ, phát huy giá trị di sản ở Thừa Thiên Huế
09:04, 11 Tháng Mười Hai 2021

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ thế mạnh của Thừa Thiên Huế là di sản văn hóa, môi trường tự nhiên, là bản sắc đặc biệt của văn hóa vùng đất. Mục tiêu Nghị quyết đề ra là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở là một cố đô di sản. chi tiết..

Tổng kết công tác bảo vệ di sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
20:23, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Căn cứ tình hình triển khai nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022, cụ thể trên lĩnh vực Di sản văn hóa như sau: chi tiết..

Quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
15:46, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. chi tiết..

Đà Nẵng: Nỗ lực bảo tồn văn hóa dân gian
10:13, 10 Tháng Mười Hai 2021

Hội Văn nghệ dân gian thành phố nỗ lực sưu tầm, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian của địa phương và dân tộc. chi tiết..

Điện Biên: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
09:34, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022. chi tiết..

Phê duyệt và công bố Danh mục DSVHPVT các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021
08:53, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ngày 9/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021. chi tiết..

Quảng Ngãi: Gần 400 triệu đồng trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Điện Trường Bà
10:36, 09 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) – Sở VHTTDL Quảng Ngãi vừa có văn bản số 1986/SVHTTDL-QLVH ngày 08/12 gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị có ý kiến Dự án trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..