Tầm nhìn
Đưa di sản lễ hội trở thành 'đặc sản' của TP Hồ Chí Minh
15:38, 23 Tháng Mười Một 2022

TP Hồ Chí Minh có 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Lễ hội nghinh Ông ở huyện Cần Giờ (được công nhận năm 2013), Lễ hội Nguyên tiêu ở Quận 5 (được công nhận cuối năm 2019) và Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) vừa được công nhận vào cuối tháng 8/2022. Sau khi được công nhận, việc bảo tồn, tiếp tục phát huy giá trị từ các lễ hội này luôn là điều được TP Hồ Chí Minh và các địa phương quan tâm. chi tiết..

Tây Ninh: Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch
15:36, 21 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy Di sản Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma coong, tỉnh Quảng Bình
15:39, 20 Tháng Mười Một 2022

(DSX)- Di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng dân tộc thiểu số của Việt Nam mặc dù nhận được sự quan tâm để bảo vệ, thông qua việc kiểm kê, xây dựng hồ sơ để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, song chưa thực sự phát huy để có thể trở thành tiềm lực văn hóa phục vụ cho chính cộng đồng. chi tiết..

Nam Định: Phổ biến pháp luật về quản lý di sản văn hóa
16:28, 17 Tháng Mười Một 2022

Vừa qua, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh (thành phố Nam Định), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về di sản văn hóa cho hơn 900 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chức năng của Sở VHTTDL, Bảo tàng tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, ban quản lý, trụ trì, thủ nhang của 391 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Hà Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Lảnh Giang
09:46, 15 Tháng Mười Một 2022

Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Lảnh Giang luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Việc tôn tạo, tu bổ đền Lảnh Giang luôn được thực hiện nghiêm túc dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn và theo quy định của Luật Di sản văn hóa, bảo đảm sự tồn tại và tính nguyên gốc của di tích. chi tiết..

Quảng Trị: Báo cáo đồ án quy hoạch các di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Cảng Quân sự Đông Hà
16:33, 09 Tháng Mười Một 2022

Ngày 08/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở VHTTDL báo cáo đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Cảng Quân sự Đông Hà. chi tiết..

Nỗ lực đưa “Hoàng đế chi bảo” về nước
08:23, 09 Tháng Mười Một 2022

Trong nỗ lực đưa "Hoàng đế chi bảo" về nước, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dẫn đầu đã sang Pháp để xem xét, kịp thời hồi hương cổ vật này. chi tiết..

Trao truyền di sản bài chòi
15:38, 08 Tháng Mười Một 2022

Từng lớp thế hệ có kỹ năng tốt hơn về hô hát bài chòi. Từng cộng đồng từ vùng biển đến trung du được “sống” cùng bài chòi trong không khí hội hè. Và đã có những bạn trẻ tự tin gõ phách nhịp, bộ điệu theo từng màu giọng của xàng xê, xuân nữ, cổ bản... chi tiết..