Tầm nhìn
Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 8/2022
16:45, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Sở VHTTDL Tây Ninh tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. chi tiết..

Tu bổ di tích đình Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
15:40, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 17/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3081/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Long Khánh, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. chi tiết..

Khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung và địa điểm Bảo Đài
15:59, 16 Tháng Tám 2022

(DSX)- Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 25/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung, phường Phương Đông và địa điểm Bảo Đài, phường Vàng Danh thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. chi tiết..

Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16:52, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đồng Tháp hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp. chi tiết..

Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14:38, 14 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..

Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
16:14, 13 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 12/8, tại Ninh Bình, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư”. chi tiết..

Kế hoạch Bảo tồn và số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
16:44, 12 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. chi tiết..

Bắc Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật quốc gia
15:58, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn hiện vật đủ điều kiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022. chi tiết..

...