Ứng dụng
Một số giải pháp bảo vệ ca trù Hưng Yên
17:11, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Để học được hết các làn điệu Hát Ca trù người học phải bền bỉ khổ luyện trong một thời gian dài, do đó công tác truyền dạy, thu hút người học và người dạy gặp nhiều khó khăn. chi tiết..

Hội thảo "Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị".
16:57, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX)-Ngày 25/11, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học di tích Chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị. chi tiết..

Thanh Hóa: Khai thác và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch
11:13, 22 Tháng Mười Một 2021

Giá trị của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ không chỉ góp phần làm dày hơn, phong phú, đa dạng hơn kho tàng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc; mà còn phải trở thành một động lực, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Muốn vậy, việc khai thác giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch là yêu cầu tất yếu. chi tiết..

Phú Thọ: Gắn kết bảo tồn giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch
09:50, 18 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022. chi tiết..

Tiền Giang: Quản lý, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa
10:20, 17 Tháng Mười Một 2021

Tỉnh Tiền Giang hiện có 182 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, gồm: 22 di tích cấp quốc gia (trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt) và 160 di tích cấp tỉnh. Năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 4581, giao Sở VH-TT&DL trực tiếp quản lý, phát huy 4 di tích cấp quốc gia (trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt), 2 dích tích cấp tỉnh và giao 176 di tích cấp tỉnh cho UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh quản lý, phát huy. chi tiết..

Tây Ninh làm tốt công tác bảo tồn, phát triển các giá trị di sản văn hoá
16:43, 09 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Tây Ninh đã có báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, công tác quản lý phát huy giá trị di sản được quan tâm. chi tiết..

Gần 745,6 tỷ đồng tu bổ và tôn tạo di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
11:12, 25 Tháng Mười 2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (nhóm dự án số 3, giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư gần 745,6 tỷ đồng. chi tiết..

Triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho Ban quản lý di tích trên toàn quốc
14:41, 08 Tháng Mười 2021

(DSX)- Ngày 7/10, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2579/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích. chi tiết..