Cộng đồng
Sở VHTTDL Sóc Trăng báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy di sản văn hoá 6 tháng đầu năm 2022
16:07, 27 Tháng Năm 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Sóc Trăng đã trình UBND tỉnh phê duyệt 03 Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa Rom Vong của người Khmer” Nghệ thuật trình diễn dân gian “Nhạc Ngũ Âm của người Khmer” ; Nghề thủ công truyền thống “Nghề làm bánh Pía” chi tiết..

Kiên Giang phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer, giai đoạn 2021 – 2025
16:51, 25 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý đối với các di sản đã được công nhận
10:31, 24 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 6/2022. chi tiết..

Bắc Ninh báo cáo kết quả công tác văn hóa và bảo tồn di sản tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022
16:11, 16 Tháng Năm 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Bắc Ninh vừa có báo cáo kết quả công tác tháng 5/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022, trên lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản đạt được những kết quả nhất định. chi tiết..

An Giang họp báo thông tin về Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022
15:39, 16 Tháng Năm 2022

(DSX)- Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022 diễn ra từ ngày 22 đến 27-5. chi tiết..

Đồng Tháp thực hiện tốt công tác phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch
16:27, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Các điểm di tích lịch sử tại Đồng Tháp trở thành những điểm đến du lịch văn hóa đặc thù, gắn kết vào những tuyến du lịch hấp dẫn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. chi tiết..

Bắc Kạn: Phát huy giá trị di tích lịch sử ở Chợ Đồn
09:27, 12 Tháng Năm 2022

Nằm trong vùng căn cứ địa cách mạng, Chợ Đồn có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK và nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn được quan tâm, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. chi tiết..

Bến Tre: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa
14:40, 11 Tháng Năm 2022

Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, có xác định một số nội dung trọng tâm về nhiệm vụ và giải pháp, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa (VH) - lịch sử; VH sông nước, miệt vườn; VH các dân tộc. chi tiết..