Cộng đồng
Cà Mau thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích
17:39, 23 Tháng Chín 2020

(DSX) - Mới đây, Sở VHTTDL Cà Mau đã có báo cáo số 316/BC-SVHTTDL về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch 9 tháng đầu năm 2020 và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm. chi tiết..

Vận động nhà vườn tham gia Đề án bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế
16:03, 26 Tháng Tám 2020

Hoạt động này được Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế phối hợp với UBND phường Kim Long triển khai nhằm vận động, giới thiệu các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các chủ nhà vườn trên địa bàn. chi tiết..

Hà Nội: Tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp
15:51, 06 Tháng Tám 2020

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 2854/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B52 rơi ngày 27-12-1972, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Công Triều, Hà Nội
16:23, 05 Tháng Tám 2020

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Công Triều, huyện Hoài Đức. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ, Hà Nội
16:30, 02 Tháng Tám 2020

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ (lăng Huệ Linh), huyện Hoài Đức. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Quả Cảm, Bắc Ninh
15:34, 31 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quả Cảm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. chi tiết..

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Mẫu, Thái Bình
10:25, 30 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Thành phố Thái Bình vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Mẫu. chi tiết..

Truyền thống văn hóa, khoa bảng dòng họ Trần Điền Trì
10:09, 30 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Mới đây, UBND xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh và Trần Tiến (họ Trần Điền Trì) là di tích lịch sử quốc gia. chi tiết..