Cộng đồng
Khai mạc Triển lãm 'Du lịch qua các miền di sản văn hóa Việt Nam năm 2020'
16:00, 20 Tháng Mười Một 2020

(DSX) - Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, di sản văn hóa trên mọi miền Tổ quốc. chi tiết..

Sóc Trăng Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số
16:53, 18 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Để bảo vệ và phát huy giá trị của các DSVHPVT ĐBDTTHS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020. chi tiết..

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam
16:06, 13 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Từ nay đến 23/11 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2020). chi tiết..

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020
17:00, 02 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Thông tin từ Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020 sẽ diễn ra tại Làng từ ngày 16 đến 23-11-2020. chi tiết..

TP. Hồ Chí Minh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số
16:49, 02 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhận được sự quan tâm, đầu tư từ trong chính cộng đồng chủ thể và nhà quản lý góp phần tạo nên khối đoàn kết toàn dân tộc của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. chi tiết..

Liên hoan các di tích tiêu biểu - Cách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
09:40, 01 Tháng Mười Một 2020

Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VI vừa được tổ chức tiếp tục là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của các di tích, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. chi tiết..

Hạt nhân của đô thị di sản
14:03, 28 Tháng Mười 2020

Từ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, diện mạo Quần thể Di tích Cố đô Huế đã hồi sinh, phát triển bền vững. Trong giai đoạn tiếp theo, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong mô hình hoạt động để chuyển hóa quần thể thành hạt nhân, động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị di sản. chi tiết..

Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại An Giang
16:28, 07 Tháng Mười 2020

(DSX)- Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã có báo cáo số 600/BC-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020. chi tiết..