Cộng đồng
Cao Bằng: Công tác quản lý phát huy giá trị các di tích được quan tâm kịp thời
14:19, 16 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra tại Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Lai Châu: Nhiều kết quả tích cực trong công tác Bảo tồn bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa Quý I/2022
10:15, 16 Tháng Ba 2022

(DSX)- Trong quý I/2022, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác năm. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó có công tác Bảo tồn bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa. chi tiết..

Bình Phước tổ chức cho học sinh sinh viên tham quan và tìm hiểu di sản văn hóa tại bảo tàng di tích
15:57, 15 Tháng Ba 2022

(DSX) - Sở VHTTDL Bình Phước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chương trình “Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên đến Bảo tàng tham quan, học tập và tìm hiểu di sản văn hóa, giai đoạn 2022-2025”. chi tiết..

Bình Phước báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa qúy 1/2022
15:23, 15 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Bình Phước vừa có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định. chi tiết..

Yên Bái: Định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương
09:13, 14 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây mà một trong những mục đích được đưa ra tại Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giữa Bảo tàng và trường học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. chi tiết..

Tuyên Quang: Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích đạt nhiều kết quả tích cực
15:28, 10 Tháng Ba 2022

(DSX)- Trong Quý I/2022, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích được triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Điện Biên: Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ gắn với phát triển du lịch
13:54, 09 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nội dung trọng tâm nằm trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về gìn giữ và phát huy giá trị DSVHPVT đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2022
09:38, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2022. chi tiết..