Tầm nhìn
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
15:35, 08 Tháng Tư 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1174/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. chi tiết..

Quảng Nam: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
15:32, 08 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2080/UBND-KGVX ngày 07/4 gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại chùa Cao
14:18, 08 Tháng Tư 2022

(DSX)- Ngày 8/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Cao thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích chùa Tĩnh Lự (Bắc Ninh)
15:48, 07 Tháng Tư 2022

(DSX) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BVHTTDL ngày 4/4 cho phép Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại di tích chùa Tĩnh Lự (thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ học tại chùa Hồ Bấc (Bắc Giang)
15:45, 07 Tháng Tư 2022

(DSX) - Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-BVHTTDL ngày 04/4 cho phép Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Hồ Bấc thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030
09:50, 07 Tháng Tư 2022

(DSX) - UBND Tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 06/4 về thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030. chi tiết..

Đồng Tháp: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng thực hiện
15:55, 06 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở đã trình UBND tỉnh Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế Quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Tỉnh chi tiết..

Ninh Bình: Triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
16:35, 05 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động bảo tồn di sản văn hóa trong quý II năm 2022 của ngành Văn hóa tỉnh Ninh Bình đề ra. chi tiết..