Tầm nhìn
Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo đi tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)
15:59, 15 Tháng Năm 2022

(DSX) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
16:39, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 1594/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. chi tiết..

Lào Cai: Đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 85% di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi
14:31, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Bắc Kạn: Phấn đấu có 10 DSVHPVT về loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
08:57, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2026 – 2030. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu
15:16, 09 Tháng Năm 2022

(DSX)- Ngày 9/5, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1594/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Kon Tum: Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục DSVHPVT Quốc gia giai đoạn 2022 - 2026"
10:35, 08 Tháng Năm 2022

(DSX) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1325/KH-UBND ngày 06/5 về việc "Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2026". chi tiết..

Đề nghị đưa “Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum" vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
15:46, 06 Tháng Năm 2022

(DSX) – UBND tỉnh Kon Tum đã có Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 04/5 gửi Bộ VHTTDL đề nghị đưa DSVHPVT “Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..

Khai quật khảo cổ tại di tích Mái đá làng Vành, tỉnh Hòa Bình
09:29, 06 Tháng Năm 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BVHTTDL, cho phép Bảo tàng tỉnh Hòa Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Mái đá làng Vành ở xóm Vành, xã Yên Phú và di tích hang Xóm Trại ở núi Khụ, xóm Trại, xã Tân Lập thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. chi tiết..