Tầm nhìn
Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15:07, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại phế tích Tháp Châu Thành
15:05, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/8/2022, theo Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Bảo tàng tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ lần thứ 3 tại phế tích Tháp Châu Thành thuộc khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Chuông, tỉnh Bắc Giang
15:48, 28 Tháng Năm 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1845/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Chuông, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Sơn La: Tiếp tục đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản, số hóa tư liệu, hiện vật trong tháng 6/2022
09:45, 24 Tháng Năm 2022

(DSX)- Tháng 05/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động của ngành, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 5/2022
16:12, 23 Tháng Năm 2022

(DSX)- Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 chi tiết..

Sơn La: Tăng cường tham mưu, đôn đốc các khu di tích lịch sử - văn hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
10:37, 23 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra nhằm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động về Môi trường năm 2022. chi tiết..

Bình Dương báo cáo công tác bảo vệ di sản văn hóa tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
16:29, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Trong tháng 5/2022, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên mở cửa phục vụ hơn 7.780 lượt khách tham quan. chi tiết..

Lai Châu: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích
10:06, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được đưa ra trong báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..