Tầm nhìn
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Cầu Đơ, TP. Hà Nội
09:52, 04 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3993/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ một số di tích tại Tây Ninh
09:50, 03 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen và tu bổ di tích đình Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh. chi tiết..

TP. Hồ Chí Minh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số
16:49, 02 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhận được sự quan tâm, đầu tư từ trong chính cộng đồng chủ thể và nhà quản lý góp phần tạo nên khối đoàn kết toàn dân tộc của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. chi tiết..

“Đánh thức” giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Tĩnh
09:45, 02 Tháng Mười Một 2020

Hà Tĩnh được coi là đất tụ cư của người Việt cổ, là “phên dậu” phía nam trong một thời kỳ lịch sử khá dài. Chính vì thế, Hà Tĩnh sở hữu một kho tàng di sản văn hóa vật thể khá phong phú. “Đánh thức” giá trị của các di tích là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành văn hóa Hà Tĩnh. chi tiết..

Bổ sung một số hạng mục của Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, tỉnh Hà Nam
09:36, 01 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3980/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc thẩm định bổ sung hạng mục đền Trung, đền Thượng của Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng thuộc xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy hiệu quả văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk
16:46, 30 Tháng Mười 2020

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. chi tiết..

Quảng Ninh: Đầu tư nâng cấp và phát huy giá trị di tích đền Cửa Ông
16:12, 30 Tháng Mười 2020

(DSX)- Di tích đền Cửa Ông đã được đầu tư khá lớn để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị. Việc quy hoạch di tích, định hướng chương trình, kế hoạch tôn tạo đền Cửa Ông đã và đang thực hiện với trình tự chia ra theo các nhóm dự án chi tiết..

Thêm 15 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
14:01, 29 Tháng Mười 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định xếp hạng thêm 15 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Hưng Yên. chi tiết..