Tầm nhìn
Lễ hội Khai hạ và Tri thức lịch Tre của người Mường trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
15:05, 29 Tháng Bảy 2022

(DSX) – Lễ hội Khai hạ và Tri thức Lịch Đoi (Lịch Tre) của người Mường (Hòa Bình) đã chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân xứ Mường trên mảnh đất Hòa Bình. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
16:47, 26 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở tiếp tục tham mưu Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. chi tiết..

Bình Phước báo cáo hoạt động Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
17:11, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Công tác nghiệp vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê trưng bày, giáo dục, truyền thông của Bảo tàng đã đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu trưng bày được công chúng đón nhận và đánh giá cao. chi tiết..

Đồng Nai báo cáo lĩnh vực di sản văn hóa tháng 7/2022
16:48, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Sở đã tiến hành kiểm kê hiện vật đình Hưng Phú, đình Phước Lư, đình Thành Hưng; Mở cửa bảo tàng và di tích đón khách tham quan, Số lượng khách tham quan trong tháng 5.300 lượt người. chi tiết..

Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
21:59, 21 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Theo Sở VHTT Bà Rịa – Vũng Tàu, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, quan tâm đầu tư, quản lý. chi tiết..

Hưng Yên báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
17:00, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Hưng Yên vừa có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7 năm 2022, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định. chi tiết..

Đề nghị đổi tên “Di tích lịch sử Số 04 Nguyễn Du” thành “Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại”
16:26, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX) – UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Văn bản số 1373/SVHTTDL-QLVH gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị đổi tên “Di tích lịch sử Số 04 Nguyễn Du” thành “Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại”. chi tiết..

Bình Phước báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2022
17:00, 19 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở đã thực hiện số hóa hiện vật vào phần mềm quản lý hiện vật; tổ chức kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. chi tiết..