Tầm nhìn
Điện Biên: Đặt mục tiêu đến năm 2023 có 16 DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
14:31, 08 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2023 lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lạc Viên, thành phố Hải Phòng
12:09, 06 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 05/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2911/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Lạc Viên, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. chi tiết..

Quảng Ngãi: Trên 14 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia chùa Ông
16:16, 05 Tháng Tám 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Di tích Quốc gia Chùa Ông (thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa). chi tiết..

Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030
16:48, 04 Tháng Tám 2022

(DSX)- Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững chi tiết..

Tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
17:23, 03 Tháng Tám 2022

(DSX) – Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới (Kỷ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới)” dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 này tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
09:28, 02 Tháng Tám 2022

(DSX)- Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiêu biểu, các công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Hương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
09:24, 01 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2542/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Hương, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Hội An - Từ thành phố di sản tới thành phố sáng tạo
15:58, 29 Tháng Bảy 2022

Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đang triển khai xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lựa chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian để ứng cử, Hội An có nhiều cơ hội để UNESCO đưa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo. chi tiết..