Tầm nhìn
Di sản tư liệu cần có một hành lang pháp lý
09:33, 11 Tháng Tám 2022

Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ sự quan tâm tại Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật do Bộ VHTTDL mới tổ chức. Theo đó, nội dung đề nghị bổ sung này sẽ khắc phục tình trạng loại hình di sản tư liệu chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, phần nào hạn chế hiệu quả phát huy giá trị di sản. chi tiết..

Mở rộng khai quật khảo cổ thêm 300m2 tại chùa Cao, tỉnh Bắc Giang
16:51, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học mở rộng khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Cao thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025
16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 chi tiết..

Nam Định: Bổ sung 03 di tích vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa
16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa tỉnh. chi tiết..

Kiên Giang mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải
16:25, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông còn góp phần đưa lễ hội trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh. chi tiết..

Đắk Lắk thêm 02 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
15:02, 10 Tháng Tám 2022

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban các Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk có 02 di sản phi vật thể được đưa vào danh mục là Ngữ văn dân gian “Lời nói vần của người Êđê” (huyện Cư M’gar) và Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ mừng thọ của người M’nông” (huyện Lắk). chi tiết..

Bổ sung thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
17:30, 09 Tháng Tám 2022

(DSX)- Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Ngữ văn dân gian. chi tiết..

Ứng xử với di tích quốc gia đặc biệt
09:40, 09 Tháng Tám 2022

Các di tích quốc gia đặc biệt sau khi được xếp hạng luôn xem là các điểm đến, điểm nhấn văn hóa, lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, đằng sau những danh hiệu là vô số áp lực cho các đơn vị quản lý trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. chi tiết..