Tầm nhìn
Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16:52, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đồng Tháp hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp. chi tiết..

Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14:38, 14 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản khảo cổ học
09:50, 14 Tháng Tám 2022

Thời gian qua, hoạt động khảo cổ học diễn ra sôi động ở các địa phương trong cả nước với nhiều phát hiện cùng các thành quả nghiên cứu mới đa dạng có giá trị cao, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị đó trong giai đoạn mới. chi tiết..

Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
16:14, 13 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 12/8, tại Ninh Bình, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư”. chi tiết..

Kế hoạch Bảo tồn và số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
16:44, 12 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. chi tiết..

Bắc Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật quốc gia
15:58, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn hiện vật đủ điều kiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022. chi tiết..

Cần chiến lược “hồi hương” cổ vật
15:54, 11 Tháng Tám 2022

Khi bàn về tình trạng “chảy máu” cổ vật, các chuyên gia di sản văn hóa đều cho rằng, ngoài việc bắt buộc phải đăng ký cổ vật thuộc sở hữu tư nhân với các cấp quản lý thì rất cần một chiến lược phù hợp để tôn vinh cổ vật, cũng là tôn vinh văn hóa Việt Nam. chi tiết..

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng
15:01, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch năm 2023, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..