Tầm nhìn
Khánh Hoà – các đầm, vịnh cần được bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái biển
15:56, 22 Tháng Mười Một 2016

(Disanxanh) - Khánh Hòa được xem là một trong những tỉnh có vùng biển, đảo thuận lợi nhất cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. chi tiết..

Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường di tích, danh lam thắng cảnh
14:38, 22 Tháng Mười Một 2016

Ngành văn hóa đã quyết định triển khai dự án điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc bảo vệ môi trường này. chi tiết..

Cần có đề án chiến lược để bảo vệ khẩn cấp nghệ thuật ca trù ở Hà Nội
10:00, 21 Tháng Mười Một 2016

(Disanxanh) - Hà Nội được coi là cái nôi của nghệ thuật ca trù. Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. chi tiết..

Ngày hội của tinh thần đại đoàn kết và tôn vinh di sản văn hóa
17:02, 17 Tháng Mười Một 2016

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam những năm qua đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết lẫn nhau, bồi đắp và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. chi tiết..

Tọa đàm về bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Khu phố cổ Hà Nội
11:28, 10 Tháng Mười Một 2016

Ngày 9/11, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội – khó khăn và giải pháp”. chi tiết..

Để mùa hoa dã quỳ Ba Vì không có rác
13:28, 09 Tháng Mười Một 2016

(DSX)-Để đánh giá các chỉ tiêu về các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan, nét đẹp của thiên nhiên thuộc Nhóm các chỉ tiêu giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiết tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia thực sự cần thiết. chi tiết..

Tượng A Di Đà - Bảo tượng quý giá trong kho tàng di sản Việt Nam
09:28, 08 Tháng Mười Một 2016

Không chỉ là một hiện vật tôn giáo mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, tượng Phật A Di Đà thời Lý được coi là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, một bảo tượng vô cùng quý giá trong kho tàng di sản Việt Nam. chi tiết..

Đừng để đánh mất di sản
08:55, 08 Tháng Mười Một 2016

(Disanxanh)- Hiện nay nhiều di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn đang bị mai một. Mặc dù Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh đã được triển khai từ năm 2013. chi tiết..