Ứng dụng
Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi
16:50, 06 Tháng Mười 2021

(DSX) - Từ ngày 04 - 14/10/2021, tại thành phố Tam Kỳ, Sở VHTTDL Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn "Truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi cho các nghệ nhân, Câu lạc bộ/Nhóm những người có khả năng tiếp thu và thực hành di sản Bài chòi". chi tiết..

Hành lang pháp lý quản lý di sản: Đã đến lúc cần cởi bỏ 'tấm áo cũ'
14:30, 04 Tháng Mười 2021

Ủy ban Quốc gia UNESCO sẽ đánh giá lại các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế quản lý để phát huy giá trị di sản trong tình hình mới. chi tiết..

Tôn tạo di tích đền Đồng Bằng, tỉnh Thái Bình
08:42, 01 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3582/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Đồng Bằng thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. chi tiết..

Tuyên Quang: Số hóa danh mục di tích, danh mục di sản văn hóa phi vật thể, danh mục tài liệu, hiện vật
08:45, 11 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long
08:56, 09 Tháng Chín 2021

(DSX)- Ngày 9/9, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3268/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc di tích lăng vua Gia Long. chi tiết..

Lai Châu: Nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa
10:49, 08 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2021. chi tiết..

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị DSVH vật thể
09:07, 06 Tháng Chín 2021

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Bắc Giang: Đẩy mạnh hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
09:48, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..