Ứng dụng
Tu bổ, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tại khu Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hàm Rồng
09:02, 25 Tháng Tư 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1399/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tại khu Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hàm Rồng, thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. chi tiết..

Hội thảo khoa học "Báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ học di chỉ Vòng Thành Đá Trắng"
16:57, 20 Tháng Tư 2022

(DSX)- Vòng thành Đá Trắng là di chỉ khảo cổ duy nhất của nền văn hóa Champa được phát hiện ở Nam Bộ. Vòng thành có niên đại vào khoảng thế kỷ XV, XVI, sớm nhất so với các di tích thành cổ ở Nam Bộ. chi tiết..

Thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030
15:47, 15 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030. chi tiết..

Thanh Hóa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành
14:33, 09 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đó là một trong những nội dung tại văn bản số 4730/UBND-VX của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở VHTTDL và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn. chi tiết..

TP.Hội An và Tổ chức JICA: Ký kết hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ Chùa Cầu
16:15, 27 Tháng Ba 2022

(DSX) - Ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã ký kết với Tổ chức JICA (Nhật Bản) "Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ Chùa Cầu". chi tiết..

Hòa Bình: Ứng dụng công nghệ thông minh vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
10:46, 16 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản. chi tiết..

Phát động cuộc thi ảnh “Ninh Thuận - Miền di sản”
15:39, 15 Tháng Ba 2022

(DSX) – Cuộc thi ảnh “Ninh Thuận - Miền di sản” vừa được chính thức được phát động tới đông đảo công chúng và các nhiếp ảnh gia trên cả nước. chi tiết..

Nam Định: Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hoá
10:01, 12 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đưa ra nhằm thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..