Cộng đồng
Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:39, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, đề án, kế hoạch về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục quảng bá rộng rãi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Từ những chủ trương của tỉnh, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đề cập. chi tiết..

Hà Nam: Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di tích
15:53, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Hải Dương: Quan tâm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích
15:28, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua. chi tiết..

Sơn La: Xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi
14:59, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản số 2190/SVHTT&DL-QLVH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội. chi tiết..

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Mường Đòn
12:31, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Kế hoạch tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Mường Đòn xã Thành Mỹ. chi tiết..

Long An: Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích
13:58, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trên địa bàn tỉnh Long An tính đến nay có 123 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích quốc gia và 102 di tích cấp tỉnh. Từ năm 1989 - 2017, tất cả các di tích và 01 công trình văn hóa do tỉnh quản lý. Ngày 11/01/2017, thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đa số các di tích được phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, còn lại 5 di tích quốc gia và 1 công trình văn hóa do tỉnh quản lý. chi tiết..

Lấy cộng đồng làm trung tâm bảo tồn di sản
15:09, 27 Tháng Chín 2022

Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư là những chủ thể chính đã được xác định trong công tác quản lý ở Quần thể Danh thắng Tràng An. Trong đó, cộng đồng dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như "hạt nhân", góp phần tạo nên thành công trong công tác bảo tồn di sản ở Tràng An những năm qua. chi tiết..

Hà Nam: Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
14:26, 27 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2018-2022, công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa đã thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận. chi tiết..