Cộng đồng
Yên Bái: Triển khai hiệu quả các đề án bảo tồn giá trị di sản văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch
10:13, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản, di tích lịch sử - văn hóa đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Hòa Bình: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, di sản, di tích lịch sử-văn hoá
10:06, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử-văn hoá; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Lai Châu: Triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
09:26, 25 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được nêu ra trong Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
10:25, 24 Tháng Mười 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. chi tiết..

Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn
10:39, 23 Tháng Mười 2022

Sáng 22/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn”. chi tiết..

Ninh Bình thực hiện hiệu quả Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
15:40, 20 Tháng Mười 2022

Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được coi là công ước quốc tế có dấu ấn và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực bảo tồn các di sản có giá trị toàn cầu. Việt Nam chính thức phê chuẩn tham gia Công ước từ ngày 19/10/1987, đến nay vừa tròn 35 năm. Đóng góp trong nỗ lực chung của cả nước, Ninh Bình đã luôn thể hiện được trách nhiệm và uy tín của mình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, nhất là việc cân bằng giữa sinh kế của người dân với công tác bảo tồn. chi tiết..

Bắc Kạn: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa
15:30, 19 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong công tác di sản văn hóa đã được UBND tỉnh nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Cao Bằng: Công tác quản lý, phát huy giá trị các di tích, điểm di sản được quan tâm kịp thời
10:23, 18 Tháng Mười 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..