Cộng đồng
Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17:42, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước bước đầu đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận chi tiết..

Truyền dạy và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Đồng Nai
17:27, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Tỉnh Đồng Nai đã ưu tiên bảo tồn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một cao hoặc di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. chi tiết..

Bình Phước tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
16:14, 15 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Bình Phước đã có báo cáo về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. chi tiết..

Lai Châu: Thực hiện sưu tầm 41 hiện vật dân tộc trong năm 2021
10:18, 13 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Năm 2021, công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lai Châu đã đạt được một số kết quả tích cực. chi tiết..

An Giang số hóa di sản chữ viết trên lá Buông của người Khmer
17:06, 12 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Tri thức và Kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030”. chi tiết..

Truyền dạy, thực hành di sản văn hóa phi vật thể Ca trù tại Hải Phòng
16:51, 12 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Tại thành phố Hải Phòng, người dân luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với nghệ thuật Ca trù, chính vì vậy, tới nay, trên địa bàn thành phố đã có 02 Câu lạc bộ Ca trù hoạt động thường xuyên, liên tục, định kỳ, đặc biệt là công tác trình diễn và truyền dạy. chi tiết..

Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể ở Sóc Trăng
16:09, 11 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Sau thời gian triển khai đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với quần chúng nhân dân; tình trạng xâm p hạm đất đai, xâm hại di tích không còn diễn ra. chi tiết..

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
17:11, 09 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Mục đích của kế hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị đình làng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa dân gian truyền thống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân góp phần phát triển du lịch, tạo dựng hình địa phương. chi tiết..