Cộng đồng
Để cồng chiêng Tây Nguyên vang mãi
15:48, 28 Tháng Sáu 2022

Cồng chiêng Tây Nguyên đã đi qua giai đoạn “chảy máu”, khi từng trở thành đồng nát chất đống hoặc may mắn hơn chút là được dùng làm… máng heo. chi tiết..

Hòa Bình: Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn
09:53, 21 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 trong đó, lĩnh vực di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo kết quả công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022
16:56, 15 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Tây Ninh đã có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định. chi tiết..

Bắc Giang: Quan tâm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia và khai quật khảo cổ học
09:13, 14 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Đẩy mạnh công tác tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
15:05, 13 Tháng Sáu 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
09:22, 10 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Nhiều hoạt động sẽ được triển khai nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan và cộng đồng đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. chi tiết..

Kiên Giang banh hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”
16:32, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021 - 2025 vừa ban hành Kế hoạch 112/KH-BCĐ tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”, tỉnh Kiên Giang. chi tiết..

Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị hình thức nghệ thuật truyền thống thuộc các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh
09:32, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra trong Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. chi tiết..