Cộng đồng
Lạng Sơn: Tạo không gian phát huy các di sản văn hóa phi vật thể
15:51, 07 Tháng Bảy 2022

Lạng Sơn là vùng đất có hệ thống di sản văn hóa (DSVH) đặc sắc (8 DSVH phi vật thể quốc gia và trên 130 di tích được xếp hạng các cấp). Để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy DSVH, đặc biệt là các DSVH phi vật thể, thời gian qua, các cấp, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch đã và đang trở thành giải pháp quan trọng, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực. chi tiết..

Hà Giang: Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
14:09, 05 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. chi tiết..

Phú Thọ: Giới thiệu, tôn vinh các giá trị di sản độc đáo của tỉnh tại Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam”
11:02, 05 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam, năm 2022. chi tiết..

Bắc Kạn: Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc
15:33, 04 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025
16:25, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2025” chi tiết..

Kế hoạch tổ chức "Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022"
15:29, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1729/KH-UBND về tổ chức "Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022". chi tiết..

Hưng Yên ban hành kế hoạch tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022
16:25, 29 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Hưng Yên tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. chi tiết..

Để cồng chiêng Tây Nguyên vang mãi
15:48, 28 Tháng Sáu 2022

Cồng chiêng Tây Nguyên đã đi qua giai đoạn “chảy máu”, khi từng trở thành đồng nát chất đống hoặc may mắn hơn chút là được dùng làm… máng heo. chi tiết..