Cộng đồng
Liên hoan nghệ thuật Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi - năm 2022
10:06, 09 Tháng Tám 2022

(DSX) – Trong 02 ngày (06, 07/8) tại thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi - năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị của "Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam" - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. chi tiết..

Trưng bày "Tinh hoa Di sản từ những con tàu cổ" và Bảo vật quốc gia tại Quảng Ngãi
10:38, 07 Tháng Tám 2022

(DSX) – Các hiện vật, hình ảnh trong trưng bày “Tinh hoa Di sản từ những con tàu cổ” và Bảo vật quốc gia mang đến cho khách tham quan nhiều cảm xúc, thú vị, độc đáo với những hiện vật đắt giá, ẩn chứa trong đó những giá trị khó có thể đong đếm được. chi tiết..

Cao Bằng: Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
11:16, 06 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu tổng quát được đặt ra trong Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025”. chi tiết..

Hòa Bình: Tích cực triển khai công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể
09:17, 05 Tháng Tám 2022

(DSX)- Trong giai đoạn vừa qua, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo. chi tiết..

Sơn La: Đẩy mạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số
09:46, 28 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong những năm qua, công tác bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao với những hành động quyết liệt, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. chi tiết..

Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là DSVHPVT đại diện của nhân loại
15:45, 25 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. chi tiết..

Lễ hội Kỳ yên đình Tân An" ở Bình Dương là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
22:21, 21 Tháng Bảy 2022

(DSX) - "Lễ hội kỳ yên đình Tân An" được duy trì nhằm tưởng nhớ bậc tiền bối đã có công khai phá lập nên xóm làng, những vị có công với đất nước trong việc mở mang bờ cõi và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. chi tiết..

Phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trong năm 2022
16:30, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Đồng Tháp đã lên kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trong năm 2022 với phương hướng và nhiệm vụ cụ thể chi tiết..