Cộng đồng
Bình Dương bảo tồn, phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch
16:11, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một và các vùng lân cận” nhằm phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống một cách bền vững, phát huy các giá trị văn hóa trong mỗi làng nghề ở Bình Dương chi tiết..

Bình Phước báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc tháng 8/2022
15:43, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Trong tháng 8, Sở VHTTDL Bình Phước đã triển khai thực hiện việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích. chi tiết..

Thanh Hóa: Nhiều kết quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
09:56, 19 Tháng Tám 2022

(DSX)- Trong tháng 8/2022, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáng chú ý là trong lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo di tích
15:03, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác Bảo tồn, Bảo tàng và quản lý di tích năm 2023. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất trên địa bàn tỉnh
10:38, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Lĩnh vực di sản văn hóa trong những tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
16:19, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Từ ngày 5 - 7/9/2022 tại Ninh Bình sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức. chi tiết..

Đắk Nông: Những kết quả ghi nhận trong công tác bảo tồn di sản văn hóa
14:32, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL Đắk Nông, công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Bắc Giang: Vận động, đa dạng hoá và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
09:13, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Vận động, đa dạng hoá và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. chi tiết..