Cộng đồng
Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..

Phú Thọ: Chủ trương xã hội hóa công tác tu bổ di tích được triển khai sâu rộng
09:14, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. chi tiết..

Tuyên Quang: Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa
08:57, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngoài nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, tỉnh Tuyên Quang đã có những biện pháp tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. chi tiết..

An Giang báo cáo tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021
16:46, 07 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL An Giang đã có báo cáo tổng kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2021. Theo đó, trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đạt được nhiều kết quả khả quan. chi tiết..

Bình Phước bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
16:55, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đến nay, toàn tỉnh có 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 05 di tích Quốc gia đặc biệt, 11 di tích cấp quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh và gần 60 di tích, danh thắng khác đưa vào Danh mục kiểm kê di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt. chi tiết..

Bình Thuận: Gìn giữ và phát triển nền văn hóa vật thể và phi vật thể
16:08, 02 Tháng Mười Hai 2021

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng luôn có vai trò quan trọng trong đời sống con người cũng như trong bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa không chỉ làm lên sự khác biệt, tính đặc thù của mỗi dân tộc mà qua đó làm cho đời sống thêm phong phú, đa dạng, giúp cho con người vun đắp lòng tự hào đối với bản sắc dân tộc của mình. Di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Bình Thuận đã kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ. chi tiết..

Cao Bằng: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận
16:24, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2021. chi tiết..

Nam Định: Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
11:09, 24 Tháng Mười Một 2021

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, phát huy vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân. chi tiết..

...