Tầm nhìn
Bộ VHTTDL thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
10:28, 23 Tháng Tư 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1519/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Dự án). chi tiết..

Nghệ An: Phê duyệt danh mục các di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2020
16:22, 15 Tháng Tư 2020

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục 11 di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2020. chi tiết..

Bộ VHTTDL thống nhất nội dung Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Hoàng Thành Thăng Long
16:11, 14 Tháng Tư 2020

(DSX)- Ngày 13/4, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1422/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội, cho ý kiến về Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. chi tiết..

Thống nhất nội dung Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Hoàng Thành Thăng Long
15:43, 14 Tháng Tư 2020

(DSX) - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, cho ý kiến về Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. chi tiết..

Hưng Yên: Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020
14:46, 13 Tháng Tư 2020

(DSX)- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2020. chi tiết..

Hà Nội: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, huyện Đông Anh
16:06, 08 Tháng Tư 2020

(DSX) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Đông Anh thực hiện đúng quy định pháp luật, Thành phố và những lưu ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, huyện Đông Anh. chi tiết..

Công bố hàng loạt dấu tích lịch sử mới phát hiện về Hoàng thành Thăng Long
14:11, 08 Tháng Tư 2020

(DSX) - Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa cho biết kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên, khu di sản Hoàng thành Thăng Long năm 2019. chi tiết..

Giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng ở Khánh Hoà
23:04, 04 Tháng Tư 2020

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Khánh Hòa, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả. chi tiết..