Tầm nhìn
Hành lang pháp lý quản lý di sản: Đã đến lúc cần cởi bỏ 'tấm áo cũ'
14:30, 04 Tháng Mười 2021

Ủy ban Quốc gia UNESCO sẽ đánh giá lại các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế quản lý để phát huy giá trị di sản trong tình hình mới. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mo Mường
14:28, 04 Tháng Mười 2021

Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dân tộc Mường ở Hòa Bình đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, mo Mường là một loại hình nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc. Các thế hệ người Mường đã bền bỉ lưu giữ, truyền miệng và phát huy giá trị của mo Mường, tạo nên sức sống và sức lan tỏa sâu rộng của di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này. chi tiết..

Tu bổ, chống xuống cấp di tích đình Bo Chợ, tỉnh Bắc Giang
14:24, 04 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3644/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, chống xuống cấp di tích đình Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai, thành phố Hà Nội
08:56, 02 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3611/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai, số 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hoá
16:10, 01 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Tôn tạo di tích đền Đồng Bằng, tỉnh Thái Bình
08:42, 01 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3582/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Đồng Bằng thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. chi tiết..

Lào Cai: Biến di sản thành tài sản
09:47, 30 Tháng Chín 2021

Lào Cai có 25 nhóm, ngành dân tộc, tạo nên kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Những năm qua, hiệu quả của các chủ trương, chính sách đúng đã từng bước đưa Lào Cai trở thành một trong số ít tỉnh, thành trong cả nước bảo tồn tốt các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc, trở thành nguồn tài nguyên quan trọng trong phát triển du lịch của địa phương. chi tiết..

Yên Bái: Xếp hạng 05 di tích cấp tỉnh
15:00, 29 Tháng Chín 2021

(DSX)-Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. chi tiết..