Tầm nhìn
Lào Cai: Đến năm 2025, phấn đấu có trên 75% di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi
10:11, 16 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. chi tiết..

Hải Dương ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
15:21, 14 Tháng Mười 2021

(DSX)- UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Lai Châu: Tiếp tục rà soát, lập danh mục cụ thể hồ sơ các di tích trên địa bàn tỉnh
10:18, 14 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 11 lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Di sản thế giới về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
10:42, 09 Tháng Mười 2021

(DSX)-Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 44 về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. chi tiết..

Bình Định: Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa
16:51, 06 Tháng Mười 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 6200/UBND-VX ngày 04/10 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản văn hóa (DSVH) cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025. chi tiết..

Đưa Cửu đỉnh trở thành Di sản Ký ức thế giới
14:44, 06 Tháng Mười 2021

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Hồ sơ di sản ký ức thế giới tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành cuộc họp để đánh giá hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế trước khi trình Bộ VHTTDL theo quy định. Các thành viên Hội đồng đã thống nhất cao và đề nghị cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện để kịp gửi hồ sơ này đến UNESCO. chi tiết..

Đắk Lắk: Đề nghị cấp phép tiếp tục khai quật di chỉ khảo cổ Thác Hai
10:43, 06 Tháng Mười 2021

(DSX) - Sở VHTTDL Đắk Lắk vừa có Văn bản số 2097/SVHTTDL- QLVH ngày 05/10 gửi Bộ VHTTDLvề việc đề nghị cấp phép tiếp tục khai quật di chỉ khảo cổ Thác Hai (xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). chi tiết..

Mỹ Sơn cần thêm nhiều dự án bảo tồn
09:30, 05 Tháng Mười 2021

Sự hỗ trợ của các tổ chức, chính phủ nước ngoài đã giúp nhiều di tích đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) được trùng tu, bảo vệ. Dù vậy, chặng đường bảo tồn khu di sản vẫn còn rất dài phía trước. chi tiết..