Tầm nhìn
Lào Cai: Xếp hạng Đồn Bắc Hà là di tích lịch sử cấp tỉnh
08:56, 23 Tháng Mười 2021

(DSX)- Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Bắc Hà (tổ dân phố Bắc Hà 2, Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là di tích lịch sử cấp tỉnh. chi tiết..

Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO
16:33, 22 Tháng Mười 2021

(DSX) – Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản sô 7611/VPCP-KGVX ngày 20/10 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO. chi tiết..

Đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa
14:32, 22 Tháng Mười 2021

(DSX)- Nhằm tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Bộ, ngành địa phương đến năm 2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Yên, Hà Nội
14:12, 22 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3902/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Yên, tại số 10 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Khánh Hòa: Tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia Phủ đường Ninh Hòa
16:08, 21 Tháng Mười 2021

(DSX) - Trước thực trạng di tích lịch sử quốc gia Phủ đường Ninh Hòa bị xuống cấp trầm trọng trong một thời gian dài, mới đây, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa. chi tiết..

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại di chỉ Thác Hai
15:00, 21 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk khai quật khảo cổ lần thứ 2 tại di chỉ Thác Hai thuộc Thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. chi tiết..

Điện Biên: Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa
08:48, 21 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung cụ thể nằm trong giải pháp Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. chi tiết..

Đà Nẵng: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
16:24, 17 Tháng Mười 2021

(DSX) - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”. chi tiết..