Tầm nhìn
Hưng Yên báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
17:00, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Hưng Yên vừa có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7 năm 2022, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định. chi tiết..

Đề nghị đổi tên “Di tích lịch sử Số 04 Nguyễn Du” thành “Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại”
16:26, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX) – UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Văn bản số 1373/SVHTTDL-QLVH gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị đổi tên “Di tích lịch sử Số 04 Nguyễn Du” thành “Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại”. chi tiết..

Bình Phước báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2022
17:00, 19 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở đã thực hiện số hóa hiện vật vào phần mềm quản lý hiện vật; tổ chức kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý đối với các di sản đã được công nhận
09:34, 19 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm dược Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 8/2022. chi tiết..

Bình Dương báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022
16:50, 18 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương mở cửa phục vụ 77.252 lượt khách tham quan. chi tiết..

Bắc Giang: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ di tích tu bổ năm 2022
15:32, 18 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa tháng 8/2022. chi tiết..

An Giang báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 6/2022
16:50, 15 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Bảo tàng tỉnh An Giang đã tổ chức Tọa đàm “Giá trị văn hóa, lịch sử di tích miếu Bà Chúa xứ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn” vào ngày 10/6/2022 tại huyện Thoại Sơn nhằm xác định giá trị lịch sử, văn hóa xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. chi tiết..

Bạc Liêu công nhận Di tích lịch sử Nọc Nạng là điểm du lịch
23:02, 14 Tháng Bảy 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch đối với Di tích lịch sử Nọc Nạng. chi tiết..