Tầm nhìn
Tu bổ, tôn tạo di tích đền Hưng Thịnh, tỉnh Nam Định
15:04, 03 Tháng Tám 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2728/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Hưng Thịnh thuộc xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. chi tiết..

Bình Định: Đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
13:32, 03 Tháng Tám 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 4662/UBND ngày 2/8 gửi Bộ VHTTDL về việc đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..

Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài
10:06, 02 Tháng Tám 2021

Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL soạn thảo để trình Chính phủ phê duyệt đã khẳng định Đảng và Nhà nước rất coi trọng văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội… Trong Dự thảo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được coi trọng, thể hiện qua việc có riêng một mục chiến lược, mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, di sản văn hóa còn được lồng ghép trong rất nhiều nội dung quan trọng khác của dự thảo. Đây thực sự là điều rất đáng mừng. chi tiết..

Bắc Giang: Khắc phục khâu yếu trong quản lý di tích
09:48, 02 Tháng Tám 2021

Cùng với làm hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, thời gian qua, chính quyền, ngành chức năng các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là tu bổ, tôn tạo, bảo vệ các di tích tránh bị xâm hại, xuống cấp. chi tiết..

Di sản văn hóa Việt Nam - Hài hòa bảo tồn và phát triển
08:57, 01 Tháng Tám 2021

Chúng ta thường gặp các luận điểm được coi như nguyên tắc ứng xử trong khai thác di sản văn hóa như: khai thác và phát huy giá trị văn hóa để bảo tồn di tích; cần làm cho di tích “sống”, hòa vào với cuộc sống của xã hội đương đại, có tác dụng giáo dục và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, tạo nguồn sinh lợi để bảo tồn di tích… Những luận điểm đó nghe mãi thành quen, nhưng được cụ thể hóa trên thực tế như thế nào thì vẫn là câu chuyện cần bàn. chi tiết..

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu đình Vĩnh Trung, TP Hà Nội
12:18, 29 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 28/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2660/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu đình Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bắc Giang: Thỏa thuận Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem
09:56, 23 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 21/7/2021, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành văn bản số 934/SVHTTDL-QLDSVH về việc thỏa thuận Hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích chùa Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. chi tiết..

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà, tỉnh Lào Cai
15:36, 22 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 21/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2554/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. chi tiết..