Tầm nhìn
Cấp phép khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình
09:31, 02 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm, gồm: Địa điểm cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. chi tiết..

Lai Châu: Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quan tâm thực hiện có hiệu quả
15:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được nêu ra tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. chi tiết..

Thái Nguyên: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản
11:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao, tỉnh Thanh Hóa
09:39, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2373/QÐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao thuộc thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. chi tiết..

Bắc Kạn: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá
09:36, 31 Tháng Tám 2021

(DSX)- Trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Qua đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. chi tiết..

Lạng Sơn: Bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa
09:22, 29 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 28/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Tuyên Quang: Chú trọng tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa
16:10, 28 Tháng Tám 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
08:48, 26 Tháng Tám 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..