Tầm nhìn
Cao Bằng: Thực hiện và duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương
08:15, 12 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, tỉnh Thái Bình
08:52, 10 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3270/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. chi tiết..

Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long
08:56, 09 Tháng Chín 2021

(DSX)- Ngày 9/9, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3268/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc di tích lăng vua Gia Long. chi tiết..

Đà Nẵng: Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo
10:57, 08 Tháng Chín 2021

Kể từ khi TP Đà Nẵng ban hành Đề án Bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, nhiều di tích văn hóa không chỉ được đầu tư trùng tu mà số lượng di tích cấp quốc gia và cấp thành phố cũng được tăng lên. chi tiết..

Bình Định: Đầu tư công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít
10:03, 05 Tháng Chín 2021

(DXS) - UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước). chi tiết..

Thống nhất Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Long An
09:36, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3131/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Long An về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. chi tiết..

Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích
08:47, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được đặt ra trong Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững
09:24, 03 Tháng Chín 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. chi tiết..