Tầm nhìn
Đắk Lắk: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO
14:04, 21 Tháng Chín 2021

(DXS) – Sở VHTTDL Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1971/SVHTTDL-QLVH ngày 20/9 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa
09:29, 21 Tháng Chín 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. chi tiết..

Bình Thuận: Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư vạn Thủy Tú
14:18, 20 Tháng Chín 2021

(DXS) – UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú (phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết). chi tiết..

Quảng Ngãi: Thêm 01 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh
16:50, 19 Tháng Chín 2021

(DSX)-UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 16/9 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Khu Lưu niệm nhà thơ Bích Khê (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). chi tiết..

Hòa Bình: Thực hiện kiểm kê di tích và tiến hành khảo sát 13 điểm di tích lịch sử văn hóa trong Quý III
09:18, 18 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Quý III, Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại địa điểm khu vực cửa mái đá ngườm, tỉnh Tuyên Quang
08:44, 18 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2471/QÐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang khai quật khảo cổ tại địa điểm khu vực cửa mái đá ngườm thuộc thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..

Ninh Thuận: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO
09:00, 17 Tháng Chín 2021

(DSX) - UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 4863/UBND-VXNV gửi Sở VHTTDL; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đền Gốc Khế, tỉnh Bắc Giang
08:48, 17 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3369/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Gốc Khế, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..