Tầm nhìn
Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..

Sóc Trăng triển khai thực hiện các đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
17:02, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương, ngành VHTTDL đưa ra giải pháp triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa. chi tiết..

Quảng Nam: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ
11:28, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ (thôn 4, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành) với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. chi tiết..

Bình Thuận: Gìn giữ và phát triển nền văn hóa vật thể và phi vật thể
16:08, 02 Tháng Mười Hai 2021

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng luôn có vai trò quan trọng trong đời sống con người cũng như trong bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa không chỉ làm lên sự khác biệt, tính đặc thù của mỗi dân tộc mà qua đó làm cho đời sống thêm phong phú, đa dạng, giúp cho con người vun đắp lòng tự hào đối với bản sắc dân tộc của mình. Di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Bình Thuận đã kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ. chi tiết..

Tuyên Quang: Thẩm định 06 hồ sơ xếp hạng di tích trong T11/2021
09:57, 02 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021. chi tiết..

Bình Thuận: Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”
16:12, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 29/11 về triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”. chi tiết..

Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về DSVH Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp
10:34, 27 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 25/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. chi tiết..

Gia Lai: Trên 1,3 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh
16:29, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình, thị xã An Khê) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. chi tiết..

...