Ứng dụng
Giải pháp hiệu quả bảo tồn các khu đất ngập nước ở Việt Nam
16:30, 11 Tháng Hai 2022

Đến năm 2030, Việt Nam phục hồi ít nhất 25% diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng có dấu hiệu suy thoái; thành lập 10 khu bảo tồn đất ngập nước và đề cử thành công ít nhất 5 khu Ramsar. chi tiết..

Sơn La: Đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản, số hóa tư liệu, hiện vật trong tháng 1/2022
09:30, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 1/2022. chi tiết..

Điện Biên: Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với hoạt động giáo dục và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
10:52, 15 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với hoạt động giáo dục và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” năm 2021. chi tiết..

Thái Nguyên: Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa một cách có hệ thống và đồng bộ
10:26, 14 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác quản lý di sản văn hóa của tỉnh trong năm 2021. chi tiết..

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng số
11:00, 11 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030. chi tiết..

Một số giải pháp bảo vệ ca trù Hưng Yên
17:11, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Để học được hết các làn điệu Hát Ca trù người học phải bền bỉ khổ luyện trong một thời gian dài, do đó công tác truyền dạy, thu hút người học và người dạy gặp nhiều khó khăn. chi tiết..

Hội thảo "Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị".
16:57, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX)-Ngày 25/11, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học di tích Chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị. chi tiết..

Thanh Hóa: Khai thác và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch
11:13, 22 Tháng Mười Một 2021

Giá trị của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ không chỉ góp phần làm dày hơn, phong phú, đa dạng hơn kho tàng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc; mà còn phải trở thành một động lực, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Muốn vậy, việc khai thác giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch là yêu cầu tất yếu. chi tiết..