Cộng đồng
Lai Châu: Đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích
10:31, 30 Tháng Sáu 2021

(DSX)- 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản nhằm quản lý, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hóa. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được đẩy mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. chi tiết..

Lào Cai: Di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng đồng và trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội
09:55, 30 Tháng Sáu 2021

(DSX)- 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hiệu quả công tác quản lý di sản văn hóa. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
16:00, 28 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Huy động nguồn vốn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:59, 23 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Ngày 22/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-BTC cho phép Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế bổ sung lịch mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống để huy động nguồn vốn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế. chi tiết..

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, di sản địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15:13, 22 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong 6 tháng cuối năm 2021. chi tiết..

Phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị trong công tác khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn La
15:28, 18 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Báo cáo Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. chi tiết..

Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh
08:50, 17 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. chi tiết..

Lào Cai: Xếp hạng Đền Làng Lúc là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
09:41, 10 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 về việc xếp hạng Đền Làng Lúc là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. chi tiết..