Cộng đồng
Ưu tiên bảo vệ di sản
09:03, 20 Tháng Tám 2021

Từ ngày 1.8, tàu du lịch cỡ lớn không được phép đi vào trung tâm Venice. Quyết định kịp thời này của Chính phủ Italy đã giúp Venice không bị UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới trong tình trạng nguy hiểm, nhưng về lâu dài, cần xác định lộ trình phát triển bền vững để bảo tồn hệ sinh thái và di sản của thành phố. chi tiết..

Quảng Nam: Giữ gìn di tích trong mùa dịch
14:57, 16 Tháng Tám 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh phải tạm dừng nhiều hoạt động, các di tích vẫn phải được quản lý, bảo vệ an toàn. Xác định thời gian này dù khó khăn nhưng cũng sẽ là cơ hội để các địa phương xem xét, tập huấn đội ngũ bảo tồn cũng như xây dựng kế hoạch dài hơi đợi ngày mở cửa đón khách... chi tiết..

Bình Định: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích
14:49, 11 Tháng Tám 2021

Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, Sở VH&TT Bình Định tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng bộ, phù hợp hơn với công tác quản lý, bảo vệ di tích hiện nay. chi tiết..

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của cộng đồng trong cải thiện môi trường du lịch
15:10, 02 Tháng Tám 2021

Ngày 1-1-2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định về sự tham gia và trách nhiệm phát triển du lịch của cộng đồng. Vấn đề không mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động du lịch có sự chung tay của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để phát huy tốt vai trò của họ trong việc cải thiện, giữ gìn môi trường du lịch cần có cách làm bài bản. chi tiết..

Hiểu đúng về ghi danh di sản: UNESCO không "ban phát" danh hiệu
08:09, 22 Tháng Bảy 2021

Mục đích chính khi UNESCO ghi danh một di sản là kêu gọi cộng đồng và nhà nước cùng bảo vệ, chứ không phải một sự xếp hạng hay tạo thương hiệu để thu lợi. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15:48, 14 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Thực hiện Công văn số 1589/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số. chi tiết..

Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An: Công cụ quan trọng để bảo vệ di sản
15:00, 13 Tháng Bảy 2021

Để đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An trong giai đoạn mới, ngày 18.12.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 19 ban hành “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An”, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Đây là công cụ hữu hiệu để bảo vệ di sản Hội An. chi tiết..

Quảng Ninh: Cộng đồng chung tay giữ gìn di sản văn hóa
09:44, 07 Tháng Bảy 2021

Với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn có thể tự hào với bề dày của di sản văn hóa phi vật thể - kết tinh của những lễ hội, phong tục, tập quán, tri thức dân gian của mỗi dân tộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại địa phương. Việc giữ gìn, phát huy di sản chỉ thực sự có hiệu quả khi vai trò chung tay của cộng đồng được phát huy. chi tiết..