Cộng đồng
Bắc Giang: Tăng cường quảng bá, giới thiệu giá trị của di sản Ca trù với bạn bè trong nước và quốc tế
09:50, 24 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Bắc Giang triển khai trong thời gian tới nhằm bảo vệ di sản Ca trù. chi tiết..

Quảng Nam: Tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi - năm 2021”
16:05, 21 Tháng Chín 2021

(DSX) - Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi - năm 2021”. chi tiết..

Tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số trên kênh phát thanh, truyền hình
08:38, 20 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2475/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình. chi tiết..

Hợp tác thúc đẩy quảng bá các giá trị Di sản Văn hoá Cố đô Huế
14:21, 18 Tháng Chín 2021

(DSX)- Vừa qua, Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai hợp tác thúc đẩy quảng bá các giá trị Di sản Văn hoá Cố đô Huế và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. chi tiết..

Điện Biên: Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
08:25, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2228/SVHTTDL-DSVH ngày 13/9/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. chi tiết..

Phú Thọ: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ
10:00, 13 Tháng Chín 2021

“Là đất phát tích, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ hiện còn lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa (DSVH), nhất là các DSVH gắn với thời đại Hùng Vương được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp nối nhau. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các DSVH trên địa bàn đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Phú Thọ là một trong những địa phương có quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Điều đó được thể hiện bằng việc cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp theo từng giai đoạn để tiếp sức cho công tác này, giúp phát huy, nhân lên giá trị, hiệu quả các DSVH truyền thống một cách bền vững, tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Ông Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định. chi tiết..

Bắc Kạn: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
09:53, 13 Tháng Chín 2021

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, công nhận, bảo vệ và phát huy giá trị, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và ý thức tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. chi tiết..

Hòa Bình: Nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa
08:57, 05 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa. Việc áp dụng Luật Di sản văn hóa trong công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ đã nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy được giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. chi tiết..