Cộng đồng
Kon Tum: Kết quả ghi nhận trong công tác triển khai Luật Di sản văn hóa
15:38, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; UBND tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân dân và ban hành nhiều công văn, văn bản, quyết định triển khai cụ thể trong lĩnh vực di sản văn hóa nhằm đảm bảo việc triển khai Luật Di sản văn hóa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đồng bộ. chi tiết..

Nam Định: Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
11:09, 24 Tháng Mười Một 2021

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, phát huy vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân. chi tiết..

Hải Dương: Góp sức bảo vệ di sản
11:05, 24 Tháng Mười Một 2021

Ngoài sự hỗ trợ, đầu tư, bảo vệ của Nhà nước và chính quyền địa phương, thời gian qua, người dân cũng có vai trò quan trọng trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản. chi tiết..

Quảng Ninh: Phát huy giá trị các di tích gắn với khu mỏ
10:04, 24 Tháng Mười Một 2021

Trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều di tích là chứng tích ghi dấu một giai đoạn hào hùng của lịch sử khu mỏ Quảng Ninh. Đó là những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển ngành Du lịch của địa phương. chi tiết..

Truyền dạy trực tiếp hát Trống Quân Đức Bác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
16:25, 23 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch Thực hiện truyền dạy trực tiếp hát Trống Quân Đức Bác tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 chi tiết..

Cao Bằng: Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững
14:34, 23 Tháng Mười Một 2021

Di sản văn hóa (DSVH) gồm DSVH vật thể và DSVH phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng DSVH thế giới. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng
10:55, 23 Tháng Mười Một 2021

Di tích lịch sử Đền Hùng được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6 tháng 12 năm 2012 tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Liên chính phủ công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Điều này khẳng định Đền Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa độc đáo, có sức sống lâu bền, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào ta, là sức mạnh gắn kết cộng đồng. chi tiết..

Thái Nguyên: Gìn giữ mạch nguồn di sản
10:05, 22 Tháng Mười Một 2021

Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực để quản lý, đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo lợi thế để phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. chi tiết..