Cộng đồng
Bắc Ninh tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021
19:51, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bắc Ninh đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân. chi tiết..

Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả công tác phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích trong năm 2021
10:30, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Kết quả công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Cao Bằng: Giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử
14:16, 12 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hướng tới mục tiêu làm thay đổi tư duy, nhận thức trong cộng đồng xã hội, để mỗi người dân Cao Bằng biết rõ, tự hào về truyền thống quê hương cách mạng; tích cực giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống, phát huy giá trị của các di tích lịch sử. chi tiết..

Kiên Giang xây dựng đề án, hồ sơ khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
21:00, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương cho Sở Văn hóa và Thể thao lập các đề án, hồ sơ khoa học và biên soạn, phát hành sách quảng bá, giới thiệu về lễ hội tiêu biểu của tỉnh chi tiết..

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại
19:38, 10 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Mới đây, hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại" đã được tổ chức tại thành phố Ninh Bình. chi tiết..

Quản lý, phát huy giá trị di tích ở Thanh Hóa
09:11, 10 Tháng Mười Hai 2021

Thanh Hóa có 1.535 di tích đã được kiểm kê, bảo vệ, trong đó có 852 di tích đã được xếp hạng. Cùng nguồn ngân sách bố trí cho công tác bảo quản, hỗ trợ chống xuống cấp di tích, đầu tư phát huy giá trị các di tích trọng điểm, nhiều địa phương của Thanh Hóa đã huy động nguồn vốn xã hội hóa cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa
10:21, 09 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..